Archives for Januar, 2018

شب نامه گفتگوهای زندان

دادستانی فدرال آلمان محل سکونت و کار چند ایرانی در ایالت‌های مختلف این کشور را بازرسی کرد. این افراد به

Posted in آلمان, خبر

یک ایران دیگر

یک ایران دیگر گزارش نشریه «ویکلی استاندارد» از «مرفه‌های بی درد» در تهران.. اعتراضات اخیر ایران توجه خیلی از رسانه

Posted in مقاله, نامه خوانندگان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

ویژگی های خیزش دی 96 فرودستان ویژگی های سرکوب و عمل کرد اصلاح طلبان حکومتی گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش

Posted in مصاحبه

فرار شاهرودی

فرازی کوتاه بر سفر دژخیمی چون شاهرودی به آلمان، ساسان دانش در مورد سفر شاهرودی و واکنش کمپین دادخواهی پناهندگان

Posted in مقاله

سعید سلطانپور این شعار اواخر سال ۱۳۵۹ نوشت که اکنون نیز به روز است

دوستان و رفقای گرامی، در میان گفت و گو های رادیو برابری (این ارگان متعهد به آرمان های اجتماعی-سیاسی) در

Posted in خبر, مصاحبه, نامه خوانندگان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

آسمان رنگ خون گرفته بدار آویخته اند جوانانمان را درهر کجا چشمانت خشمگین دستانت را بسته اند همه جا زندان

Posted in رسانه تصویری, شعر و سرود

نه شاه، نه شیخ، نه سردار، مرگ بر هرچی ستمکار

نگاهی به #اعتراضات سراسری اخیر ملت ایران جلسه آزاد گفتگو و تبادل نظر ز تند باد حوادث نمي توان  ديدن      

Posted in آلمان, اطلاعیه, خبر

جای کودکان، در مقابل زندان نیست

جای کودکان، در مقابل زندان نیست!ـ وقتی که فقر، بیکاری، گرانی و دهها مشکل اجتماعی و اقتصادی، بر چهره‌ی هر

Posted in خبر, مقاله

سرکوب ممنوع

کانال تلگرامی «شبنامه» راه اندازی شد @schabname گفتگوهای زندان با شروع خیزش دی ماه 1396 برای انتشار بدون سانسور اخبار

Posted in اطلاعیه, خبر

سعید سلطانپور این شعار اواخر سال ۱۳۵۹ نوشت که اکنون نیز به روز است

گفت‌وگوی سایت سندیکای ترکیه با آصف بیات آقای بیات، یک‌بار دیگر در ایران شاهد موجی از اعتراضات هستیم. در مورد

Posted in مصاحبه