طرح از سودابه اردوان
زندان در ایران

ادای شهادت در دادگاه باری مضاعف بر شانۀ زندانیان سیاسی، نویسنده: دکتر نورایمان قهاری، روانشناس

هیچ کس نمی‌خواهد فجایعی را که از سر گذرانده است به خاطر بسپارد؛ نه خودِ جان‌بدربردگان و نه جامعه. همه ما می‌خواهیم در دنیایی زندگی کنیم که امن، قابل کنترل و قابل پیش‌بینی باشد، جان‌بدربردگان از فجایع یادآور این واقعیت‌اند که دنیا همیشه بدین گونه نیست. جامعه اغلب سعی می‌کند …

مقاله

ره‌آوردی تازه در«گفتمان شناختیِ» ویژه‌ی مارکس معرفی کتاب «دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد»، فرنگیس بختیاری

ـ «ما نه „فلسفه“ را به‌خاطر فلسفه می‌خوانیم و نه مارکس را به‌خاطر مارکس. ما بازماندگان یک شکست تاریخی دردناك و خون‌بار هستیم و این کار فقط از این‌روست که ببینیم علت آن شکست چه بود و چطور می‌شود همان اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.» (کمال خسروی، مصاحبه با پروبلماتیکا) …