Archives for Januar, 2018

اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا

پروسه سرنگونی رژیم آغاز شده است!ـ جنبش اعتراضی سراسری مردم ایران در این مدت کوتاه نشان داد که استبداد و

Posted in مقاله

سعید سلطانپور این شعار اواخر سال ۱۳۵۹ نوشت که اکنون نیز به روز است

از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه بیاموزیم و از آنان پشتیبانی کنیم از چند روز پیش کارگران مجتمع نیشکر هفت

Posted in اطلاعیه, مقاله

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 پس از اینکه چند نفر از دستگیرشدگان ایذه را به زور شکنجه، زیر تیغ برده و با پرونده سازی های

Posted in مقاله

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران نامه سرگشاده به امنستی اینترناشنال (Amnesty international )  از طرف: کمیته

Posted in اطلاعیه, خبر, هلند

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

مروری گذرا بر خیزش سراسری دی ماه 1396؛ در گوشه و کنار شهرستان‌ها و برخی محله‌ها در شهرهای بزرگ، هنوز

Posted in مقاله

سعید سلطانپور این شعار اواخر سال ۱۳۵۹ نوشت که اکنون نیز به روز است

اصلاحات مُرد حتی با تنفس مصنوعی احیا نخواهد شد پس زنده باد انقلاب پریدخت سروشیان – ایران   اصلاح طلب

Posted in مقاله

کار، مسکن، آزادی

  فیلم رسیده از کارگران معترض هفت تپه 2018.01.15 ….. ‏امروز دوشنبه اسماعیل بخشی،یکی از نمایندگان کارگران نیشکر ⁧‫#هفت_تپه‬⁩ بعد

Posted in خبر, رسانه تصویری

شب نامه گفتگوهای زندان

دادستانی فدرال آلمان محل سکونت و کار چند ایرانی در ایالت‌های مختلف این کشور را بازرسی کرد. این افراد به

Posted in آلمان, خبر

یک ایران دیگر

یک ایران دیگر گزارش نشریه «ویکلی استاندارد» از «مرفه‌های بی درد» در تهران.. اعتراضات اخیر ایران توجه خیلی از رسانه

Posted in مقاله, نامه خوانندگان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

ویژگی های خیزش دی 96 فرودستان ویژگی های سرکوب و عمل کرد اصلاح طلبان حکومتی گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش

Posted in مصاحبه