پشت دریاها، شعر و خوانش: سیروس بینا

حاشیه نشینان، جنوب تهران، ۱۳۵۷
رسانه تصویری
چندین سال پیش، در زمانی که ارتجاعیون آلترا راست در آمریکا – در هیأت کودتای سیاسی دولت بوش-چِینی (در رابطه با به اصطلاح پیشگیری از سانحه ی یازدهم سپتامبر 2001) – شرایط استیلای فاشیسم (از حالت بالقوه به بالفعل) را فراهم می کردند و هم زمان نیز امکانات تکنولوژیک به این هژمونِ فرو افتاده (و تو سری خورده!) اجازه ی تعرّض همه جانبه به مهمترین حقوق شهروندی، یعنی حق آزادی (privacy)، را داده بود، من این شعر را سرودم. در آن زمان، در این شعر، من به دیوار به معنای عام آن اشاره ای دارم که این خود از نحوه ی عملکرد این دولت در نظارت بر زندگی خصوصی همگانی و رکوربرداری سراسری از حرکات روزانه ی بسیاری از فعالان اجتماغی-سیاسی، خیل عظیمی از عناصر آزادیخواه، شمار کثیری از استادان و دانش پژوهان آزاده، و هم چنین جمع آوری اسامی جمعیت ها، گروه ها، و موش دوانی در کار و روزگار بسیاری از عناصر متعهد و منتقد (از جمله خودِ بنده) خبر می دهد. در یک کلام، شبح منحوس فاشیسم و دیواری را که اکنون این دلقک لاس و گاسی (دونالد ترامپ)، و ابواب جمعی باز مانده از جنگ های انفصال در معیتِ ایدئولوژی های در هم تنیده ی ایوانجلیستی/صهیونیستی/نژادپرستانه/میلیتاریستی، از آن سخن می گوید، شاید در این شعر بتوان احساس کرد.
فکر کردم، با این درد دل مختصر، این کلیپ را ارسال کنم. از بازپخش آن پیشاپیش سپاسگزارم.
خسته نباشید،
س ب

پشت دریا ها
Behind The high Seas
پاسخی به زنده یاد سهراب سپهری
شعر و خوانش : دکتر سیروس بینا

سالها پيش . . .
سالها پيش
چشم گريان ام را
در چشمه ي شب شستم،
شهر ويران ام را
بر سينه فشردم؛
دست شستم ز وفاداري ويرانه ي درد،
رخت بر بستم از آن ساحت بيگانه ي دور،
كوچ كردم من از آن ساحل افسرده ي سرد.

سالها پيش
قلب نادان ام را
با دغدغه آلودم،
ذهن عريان ام را،
با وسوسه فرسودم؛
نام بي منزلت ام را
پرت كردم به سراشيب فراموشي ياد،
دست بردم به فراسوي فراواني هيچ،
قايقي ساختم از آنچه نبود،
بادباني از باد،
بيرقي از فرياد.
سالها پيش
درنورديدم، توفان زده،
پشت بي مقصد درياها را.

سالها بعد . . .
سالها بعد
پشت درياها هم
روز در بستر انديشه ي رود
سرسري ميگذرد،
سخني بر لب سنجيده آب
مطلقا جاري نيست،
پشت درياها هم
ديده بيدار ولي جرأت بيداري نيست.

سالها بعد
پشت درياها هم
سخن از دوختن پنجره هاست،
صحبت از كشتن نور،
سخن از ساختن ديوارست.
پشت درياها هم
رنگ آزادي سرخ است، نه سبز
بشر از وسعت انديشه ي خويش
پشت درياها هم
قفسي ساخته است،
پشت درياها هم
„نقش مستوري و مستي نه به دست من و توست“ (1)
پشت درياها هم
شهروندي عارست.

پشت درياها هم
نور با پنجره نامأنوس است،
در خم كوچه هزار افسوس است؛
پشت درياها هم
شكوه از نقشه ي جغرافي نيست،
شكوه از نقش بد تاريخ است.
پشت درياها هم
جوي باريكي است از كج نگري،
جاي تاريكي است از بي خبري؛
پشت درياها هم
پاي با هر دو زبان ميلنگد،
بخت با هر دو زبان ميخندد،
چشم با هر دو زبان ميگريد؛
پشت درياها هم
شيوني بايد كرد،
گاه ياد وطني بايد‌ كرد.
پشت درياها هم
جوششي بايد‌ كرد،
آتشي بايد شد،
سوزشي بايد كرد؛
پشت درياها هم
كار كاري است كه كارستان است،
„گنهي بايد كرد“
پشت درياها هم
„در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد“ (2)

پشت درياها هم
زندگاني را كم كاشته اند،‌
«معرفت» واژه ي بي مقداري است،
ديدن تازه گناهي است بزرگ،
و آه… آه
مهرباني، كوتاه!
*
سالها پيش…
چشم گريان ام را
در چشمه ي شب شستم،
شهر ويران ام را
بر سينه فشردم؛
دست شستم ز وفاداري كاشانه ي درد،
رخت بربستم از آن ساحل بيگانه سرﺩ.

سالها بعد…
پشت درياها هم
شهري نيست!
پشت درياها هم
دم به دم مصلحتي است
«ورنه در مجلس رندان خبري نيست كه نيست.»(3)
پشت درياها هم
دم دروازه ي فكر
سخن از تفتيش است،
پشت درياها هم
اسب آزادي را
نعل وارونه زدند!
پشت درياها هم
قفل ابداع جديدي است هنوز،
جاي انديشه هنوز
در پس قوطي عطاران است،
گاو محبوب تر از انسان است؛
پشت درياها هم
شير از موش سخن ميشنود،
اسب شطرنج ﻋنان ميﮘﺳﻠد؛
پشت درياها هم
زشتي از زيبايي باج ميگيرد،
زندگي زيباست،
مرگ، اما،
حق همسايه ي ماست؛
پشت درياها هم
رنج را بايد برد،
عشق را بايد باخت؛
سالها بعد
پشت درياها هم
دست را بايد شست،
باخت را بايد باخت،
«قايقي بايد ساخت…»(4)

تابستان 2004
«پشت درياها»

 

1ــ «نقش مستوري و مستي به دست من و توست / آنچه استاد ازل گفت بكن آن كردم»، حافظ.
2ــ «طاعت از دست نيآيد گنهي بايد كرد / در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد»، نشاط اصفهاني
3ــ «مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز / ورنه در مجلس رندان خبري نيست كه نيست»، حافظ
4ــ «پشت درياها»، سهراب سپهري
http://goftemanse.blogspot.com/2016_0…
……
تهیه و تنظیم: پرواز

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

هم‌اندیشی چپ: بحث‌هایی درباره‌ی سه منشور از داخل ایران نشست اول -- نگاه ویژه به مسئله‌ی ملی در سه منشور با حضور: رفقا یوسف اردلان، همایون ایوانی، غلام خیابانی، محمدرضا شالگونی، و بهروز معظمی.
رسانه تصویری
هم‌اندیشی چپ:بحث‌هایی درباره‌ی سه منشور – 1: نگاه ویژه به مسئله‌ی ملی

باروری و بلوغ خیزش زن، زندگی، آزادی راه‌های نوینی را گشوده و هنوز می‌گشاید که هر پهنه‌ی آن نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است.

در ماه‌های اخیر، کنش‌گران جنبش‌های اجتماعی سه منشور منتشر کرده‌اند که خواست‌ها، مطالبات و چشم‌اندازهای آن‌ها را بیان می‌کند و می‌تواند به آرایش نیروها در خیزش کنونی کمک کند.

«منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران» در ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ با امضای بیش از ۲۰ تشکل، «منشور مطالبات پیشرو زنان ایران» با امضای شماری از کنش‌گران زن در ۷ مارس ۲۰۲۳، و «منشور آزادی، رفاه، برابری» با امضای شمار زیادی از کنش‌گران سیاسی و اجتماعی در ۲۹ آوریل ۲۰۲۳ منتشر شدند.

هم‌پوشانی‌ها و، در عین حال، تفاوت‌های مطالبات و چشم‌اندازهای بخش‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور در این منشورها به چشم می‌خورد.

در آغاز بحث، ازجمله این پرسش‌ها مورد بررسی قرار گرفت:

🚩 انتشار این منشورها، بیانگر چه لحظه‌ی سیاسی در ایران است؟ آیا گامی به جلو است یا تکرار تجربه‌های پیشین؟

🚩 بهتر نمی‌بود، و آیا ممکن می‌بود، که نیروهای پیشرو، تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی، و فعالانی که با امضای شخصی منشورهای مختلف را امضا کردند می‌کوشیدند به منشوری مشترک دست یابند؟

🚩 برای تقویت و افزایش همکاری میان عاملان این منشورها چه راه‌هایی متصور است؟ آیا اساساً همکاری میان نیروهای پیش‌برنده‌ی منشورها ممکن است؟

🚩 ارتباطی میان منشورها و سازمان‌یابی فعالان و نیروهای چپ دیده می‌شود؟

رادیو دادخواهی
اخبار زندان
1
آغاز به کارِ „رادیو دادخواهی“ ـ

در روز هجدهم مارس (28 اسفند) سالگرد کمون پاریس (1871) و نیز روز جهانی زندانیان سیاسی „رادیو دادخواهی“ آغاز به کار کرد. این رادیو با سخنان سعید سلطانپور، در ده شب شعر کانون نویسندگان ایران؛ شب‌های شعر گوته، پاییز ۱۳۵۶ آغاز می‌شود، سخنانی که پیوند مسئله دادخواهی و مبارزه برای آزادی را در گذشته شاهنشاهی و دوره کنونی جمهوری اسلامی در ذهن شنوندگان تداعی می کند. این رادیو تا برگزاری نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی که ۲۹ سپتامبر تا یک اکتبر در برلین برگزار خواهد شد، برنامه‌های ویژه ای در زمینه مقاومت، دادخواهی از چشم انداز رهایی بخش و مسئله حافظه تاریخی و فرهنگی و جدال با فراموشی برای پخش ارائه خواهد داد . شما را به شنیدن نخستین برنامه رادیو دادخواهی دعوت می کنیم:ـ

%d Bloggern gefällt das: