کار، مسکن، آزادی
by khabar

در همبستگی با قیام کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم ایران ما جمعی از کمونیست های انقلابی ایران

Posted in آلمان, اطلاعیه, خبر

اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا
by admin_2

پریدخت سروشیان از ایران رهنمود های یک اصلاح طلب ورشکسته برای نجات نظام   جناب مصطفی تاج زاده یکی از

Posted in ایران, مقاله, نامه خوانندگان

فرار شاهرودی
by editor_4

آسیب شناسی کمپین تعقیب و تلاش برای گرفتن قرارمجرمیت علیه یکی از سردمداران کشتار در دهه ی هفتاد و هشتاد

Posted in Uncategorized

نه شاه، نه شیخ، نه سردار، مرگ بر هرچی ستمکار
by khabar

موضع حزب توده در مبارزات خیابانی اخیر مردم حزب توده در سیاست اساساً دنباله رو است، دنباله رو قدرت برای

Posted in مقاله, نامه خوانندگان

شب نامه گفتگوهای زندان
by khabar

شبنامه  (از سری شعر های خیابانی )                        حسن حسام تا خیابان ها ی شورشی تهی شوداز فریاد ِ مردم

Posted in شعر و سرود

زندانی سیاسی آزاد باید گردد
by khabar

ایرانیان آزادیخواه و جانبدار مبارزات مردم ایران! ـ رژیم جرم و جنایت اسلامی در ایران ، در برابر مقاومت و ایستادگی

Posted in اطلاعیه, خبر, سوئد

دعوت به تظاهرات
by khabar

دعوت به متینگ اعتراضی در دفاع از جنبش گرسنگان  ، آنانی که برای کار ، نان وآزادی شورش کرده اند.

Posted in اطلاعیه, خبر

زندانی سیاسی آزاد باید گردد
by khabar

شب نامه: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، دستگیرشدگان اعتراضات سراسری مردم و جوانان را «عناصر آشوب‌طلب» می نامد. رژیم، با اتهاماتی نظیر اقدامات مسلحانه

Posted in خبر

طرح از مهدی طالقانی
by khabar

چند نکته که هرگزنباید ازنظردورداشت :ـ  الف ـ ازشعارهای انحرافی نظیر شعارهای نبش قبری ناسیونالیستی و سلطنت طلبی که ربطی

Posted in مقاله

by editor_4

عصر شنبه، مصادف با نهم دی ماه 1396، اولین شعارها در چهارراه اصلی ایذه، با عنوان: مرگ بر روحانی، مرگ بر

Posted in مقاله