فرار شاهرودی
by khabar

فرازی کوتاه بر سفر دژخیمی چون شاهرودی به آلمان، ساسان دانش در مورد سفر شاهرودی و واکنش کمپین دادخواهی پناهندگان

Posted in مقاله

سعید سلطانپور این شعار اواخر سال ۱۳۵۹ نوشت که اکنون نیز به روز است
by khabar

دوستان و رفقای گرامی، در میان گفت و گو های رادیو برابری (این ارگان متعهد به آرمان های اجتماعی-سیاسی) در

Posted in خبر, مصاحبه, نامه خوانندگان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد
by khabar

آسمان رنگ خون گرفته بدار آویخته اند جوانانمان را درهر کجا چشمانت خشمگین دستانت را بسته اند همه جا زندان

Posted in رسانه تصویری, شعر و سرود

نه شاه، نه شیخ، نه سردار، مرگ بر هرچی ستمکار
by khabar

نگاهی به #اعتراضات سراسری اخیر ملت ایران جلسه آزاد گفتگو و تبادل نظر ز تند باد حوادث نمي توان  ديدن      

Posted in آلمان, اطلاعیه, خبر

جای کودکان، در مقابل زندان نیست
by khabar

جای کودکان، در مقابل زندان نیست!ـ وقتی که فقر، بیکاری، گرانی و دهها مشکل اجتماعی و اقتصادی، بر چهره‌ی هر

Posted in خبر, مقاله

سرکوب ممنوع
by khabar

کانال تلگرامی «شبنامه» راه اندازی شد @schabname گفتگوهای زندان با شروع خیزش دی ماه 1396 برای انتشار بدون سانسور اخبار

Posted in اطلاعیه, خبر

سعید سلطانپور این شعار اواخر سال ۱۳۵۹ نوشت که اکنون نیز به روز است
by khabar

گفت‌وگوی سایت سندیکای ترکیه با آصف بیات آقای بیات، یک‌بار دیگر در ایران شاهد موجی از اعتراضات هستیم. در مورد

Posted in مصاحبه

کار، مسکن، آزادی
by khabar

در همبستگی با قیام کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم ایران ما جمعی از کمونیست های انقلابی ایران

Posted in آلمان, اطلاعیه, خبر

اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا
by admin_2

پریدخت سروشیان از ایران رهنمود های یک اصلاح طلب ورشکسته برای نجات نظام   جناب مصطفی تاج زاده یکی از

Posted in ایران, مقاله, نامه خوانندگان

فرار شاهرودی
by editor_4

آسیب شناسی کمپین تعقیب و تلاش برای گرفتن قرارمجرمیت علیه یکی از سردمداران کشتار در دهه ی هفتاد و هشتاد

Posted in Uncategorized