آغاز محاکمه یک نگهبان ۱۰۰ ساله اردوگاه مرگ زاکزِن هاوزِن

آلمان

دقیقا ۸۰ سال از جنایتی که این نگهبان در آن مشارکت داشته می گذرد . این مورد از دوسال پیش توسط مورد تحقیق قرار داشته و پیگیری آن امسال به دادستانی محول شده است. متهم که امروز صد ساله است توسط دادستانی متهم به شرکت آگاهانه و داوطلبانه در ۳۵۱۸ قتل بین ژانویه ۱٩٤٢ تا فوریه ۱٩٤۵ بعنوان عضو اس اس شده است. او همچنین متهم به به تیرباران اسرای جنگی شوروی در سال ۱٩٤٢ و کشتار اسرای این اردوگاه در اتاق گاز و بطورکلی متهم به قتل آنان „تحت شرایط مرگبار“ می باشد. اتهام او „شرکت در کشتار بیرحمانه و توظئه آمیز“ است.
اشتفانی بورها، رئیس بخش مرکزاسناد و مدارک ترور و جنایت دوران فاشیسم آلمان در این باره می گوید“ جنایت مشمول زمان نمی شود وافراد مسن هم باید پاسخگوی اعمال خویش بشوند و این امکانی است برای روشن شدن جنایت تا زندانیان سابق این اردوگاه امکانی بیابند تا آنچه را که در آنجا اتفاق افتاد روایت کنند.“
در بین سال هائی که متهم در اردوگاه مرگ در زاکزِن هاوزِن (در نزدیکی برلین) کار میکرده، ٧۱ عضوجنبش مقاومت هلندی بقتل رسیدند و ٢۵۰ „گروگان یهودی“ در اقدامی انتقامجویانه بخاطر حمله ای که به نمایشگاه حزب فاشیسم آلمان در برلین شده بود به آشویتز منتقل شدند که دیپورت انان در سال ۱٩٤۳ همزمان با نصب اتاق های گاز در این اردوگاه بود.
بگفته آکسِل دِرِکل، رئیس محل های یادبود اردوگاه های واقع در استان براندنبورگ ، فاز“جنایت جنگی“ از اول سال ۱٩٤۵ شروع شد که “ در اوائل فوریه ۱٩٤۵ اس اس بیش از ۳۵۰۰ از زندانیان اردوگاه را بعلت „عدم توانائی جسمی برای شرکت در مارش به سمت اردوگاه دیگر“ قتل عام کرد و بقیه ۱۳۰۰۰ زندانی را که اکثرا بیمار و یهودی بودند را با پای پیاده روانه دو اردوگاه واقع در بِرگِن بِزِل و ماوت هاوزِن نمود.
وکلای شاکیان معتقدند که دادگستری آلمان در پیگیری امر جنایت دوران فاشیسم کوتاهی کرده است. در این محاکمات ۱۶ نفر شاکی اند که ٧ نفر از بازماندگان کشتار در این اردوگاه و ٩ نفر از اعضای خانواده کشته شدگانند.توماس والتر، وکیلی که وکالت ۱۱ شاکی را بعهده دارد گفت که دولت آلمان سالیان سال در برخورد با جنایتکاران فاشیسم آلمان کوتاهی کرده است. این محاکمه برای شاکیان این پرونده اهمیت بسیاری دارد. بگفته توماس والتر“ شهادت این شاکیان در آنجا شنیده خواهد شد. امری که تا کنون باندازه کافی اتفاق نیافتاده است“ و “ شاهدین نیز در رده سنی این متهمین هستند و توقع اجرای عدالت را دارند.“
وکیل متهم، اشتفان واتر کمپ نیز اظهار داشت که درست است که این محاکمه براساس قوانین بوده اما با تاخیر بسیار طولانی انجام می شود. “ اگر این محاکمات در دهه های ٧۰، ۸۰ و ٩۰ انجام شده بودند امروز ما از صلح و عدالت بیشتری برخوردار بودیم و متهمان بیشتری باید پاسخگو می شدند و برخورد با تاریخ گذشته، اساسی تر صورت می گرفت.“
با محاکمه یان دِمیان یوک، یکی از نگهبانان اردوگاه مرگ زوبی بور در سال ٢۰۱۱ که در دادگاه شهر مونیخ انجام شد، پیگیرد و محاکمه افراد غیرنظامی و کسانی که بطورغیرمستقیم در قتل ها دست داشتند نیزممکن گشته است زیرا آنان در روند کشتار“بی دردسر“ و صنعتی زندانیان در اردوگاه های مرگ سهیم بوده اند.
دادستانی ٢۱ جلسه محاکمه را تا ژانویه سال آینده در نظر گرفته است و بعلت کهولت سن متهم، محل دادگاه در نزدیکی او و روزی تا ۳ ساعت تعیین شده است.
تحقیقات در باره متهم دیگری که او نیز از نگهبانان یک اردوگاه مرگ بوده در حال تهیه و بررسی است که در صورت تکمیل پرونده محاکمه او نیز آغاز خواهد شد.
https://t.me/schabname/7385?single

Telegram (https://t.me/schabname/7385?single)
Shabnameh
رسانه های آلمان دیروز از آغاز محاکمات علیه یک نگهبان اردوگاه مرگ ساکسن هاوزِن بجرم جنایت علیه بشریت خبردادند. این جنایتکار امروز ۱۰۰ ساله بوده وطبق قوانین آلمان محاکمه می شود زیرا جنایت و همکاری در آن مشمول زمان نمی شود. این در حالی است که محاکمه حمید نوری معروف به عباسی بجرم شرکت مستقیم در قتل عام زندانیان سیاسی در دادگاه شهر استهکلم در حال جریان است و محاکمه او بجرم جنایت علیه بشریت عملی نیست .هرچند “ برما روشن است که علی رغم تاکیدات بسیار ما، دادستانی سوئد، زندانیان سیاسی کمونیست، سوسیالیست و چپ را در لیست شاکیان این دادرسی قرار نداده است و این برای ما، به عنوان جان‌بدر بردگان از کشتار سراسری تابستان ۱۳۶۷، غیرقابل پذیرش است. اگر „قانون“ برای بیان و روشنگری حقیقت کشتارهای فجیع و سرنوشت زندانیان سیاسی، ناکافی است، „قانون“ را درست کنید، دست و پای حقیقت را در این دادگاه اره نکنید! ( نقل قول از اطلاعیه جمعی از زندانیان سیاسی سوسیالیست و کمونیست دهه شصت و خانواده های جانباختگان: „دادگاهی که به جای ایران در سوئد برگزار می‌شود“)

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

آوگوست اِشپیس، از اعدامیان اول ماه مه
اخبار زندان
زندگی‌نامۀ آوگوست اِشپیس، از اعدامیان اول ماه مه (به‌مناسبت اول ماه مه ۲۰۲۳)

May 01, 2023 توضیح مترجم: در اکتبر ۱۸۸۶، که ۸ کارگر دستگیرشده در ماه مه این سال در زندان شیکاگو در انتظار اجرای احکام بیدادگاه سرمایه به سر می‌بردند، هفته نامۀ شوالیه‌های طبقۀ کارگر از این کارگران زندانی خواست زندگی‌نامۀ خود را بنویسند تا در این نشریه چاپ شود. از …

%d Bloggern gefällt das: