آی رفیق، صدایم را می شنوی؟، شعری از وحید ناصری

طرح از وحید ناصری

آی رفیق
صدایم را می شنوی؟
فریادم را می بینی؟
اینجا خیابان است
جوی ها را خون گرفته…ـ
این خون ماست
خون ستم دیدگان
خون گرسنگان
خون آزادی خواهان
بر خیز ای رفیق
عصیان کن
فردا روز ماست

وحید
دی ۹۶

طرح از وحید ناصری

طرح از وحید ناصری

Januar 5th, 2018 by
%d Bloggern gefällt das: