بیانیه ۸۱ انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی در آستانه روز کارگر

روز جهانی کارگر
اطلاعیه

بیانیه ۸۱ انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی در آستانه روز کارگر

در آستانه اول ماه مه، ۸۱ انجمن و تشکل صنفی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای مختلف کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک از روند خصوصی‌سازی و حذف خدمات اجتماعی انتقاد کرده و طی ۱۲ بند سرفصل مطالبات خود را بیان کردند که در زیر می‌خوانید:

اول ماه مه روز جهانی کارگران گرامی باد

«در آستانه روز جهانی کارگر ، امروزه بر همه روشن شده است که فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی حداقلی برای کارگران به دره عمیقی تبدیل شده است. سیاستگذاران و مجریان برنامه ها و سیاست های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی کمترین توجه ای به شرایط زندگی اکثریت مطلق آحاد جامعه ندارند و تنها خود را متعهد به حفظ سودآوری سرمایه میدانند. در این شرایط سیاست های خانمان برانداز اقتصادی چند دهه است که با شدت دنبال شده و اجرا میگردد. اما این روند خصوصی سازی و حذف خدمات اجتماعی طی یک دهه گذشته با شدت وحدت بیشتری اجرائی گردیده که به فقر و فلاکت ، بیکاری و سایر ناهنجاری های اجتماعی می انجامد
کارگران بخش ساختمان به عنوان یکی از پرجمعیت ترین بخش های صنعتی کشور، بنا به دلایل متعدد، از این نابه سامانیهای اقتصادی طی سالهای گذشته بیشترین آسیب ها را متحمل شده اند. بیکار سازیهای گسترده ، رکود ساخت و ساز و ….که این شرایط باعث گردیده تا دست شرکت های ساختمانی و پیمانکاران خصوصی در تضییع حقوق کارگران و استادکاران بخش های مختلف کاملا باز و شرایط دلخواه خود را بر زحمت کشان در این بخش از اقتصاد کشور تحمیل کنند. کارگران شاغل در بخش های مختلف ساختمانی، مانند کارگران در سایر بخش های اقتصادی کشور همچنان از دستمزدهائی نامتناسب با هزینه های زندگی برخوردار هستند . اما آنچه که بیشتر ین لطمه را بر زندگی این بخش از کارگران کشور وارد میکند، عدم امنیت شغلی، عدم ایمنی محیط های کاری و پراکندگی جغرافیائی کارگران ساختمانی است.
از همین رو ما کارگران ساختمانی به عنوان یکی از پرجمعیت ترین بخش های کارگری ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر و هم صدا با سایر گارگران اعلام می داریم:

ـ ۱- تعیین حداقل دستمزد چندین برابری زیر خط فقر اعلام شده توسط نماینده کارفرمایان و دولت، ستمی آشکار بر زندگی میلیونها مزد بگیر است.
ـ ۲- سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی بر‌خلاف ماده ۵ تامین اجتماعی هنوز وجود دارد و ما کارگران ساختمانی خواهان لغو سهمیه بیمه هستیم.
ـ ۳_الزام کارفرمایان به تامین امنیت محیط‌های کاری و تامین ابزارهای ایمنی برای کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی طبق ماده ۹۵ قانون کار
ـ ۴- تامین امنیت شغلی برای کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی، از طریق قراردادهای قانونی و پرداخت بیمه بیکاری در ایام رکود شغلی و بیکاری.
ـ ۵-پرداخت هزینه‌های درمانی و دستمزد ایام بیماری به کارگران آسیب دیده از حوادث شغلی
ـ ۶- لحاظ کردن مشاغل مختلف در بخش ساختمان در زمره کارهای سخت و زیان‌آور و اعمال شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی براساس این طبقه‌بندی
ـ ۷- حذف موانع تشکل یابی کارگران و به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان کارگر از سوی کارفرمایان و ادارات دولتی
ـ ۸_ تلاش در‌جهت آگاهی و ارتقا جایگاه اجتماعی کارگران
ـ ۹- کوتاه شدن دست دولت از صندوق تامین اجتماعی (حذف بند ز تبصره ۷ از قانون بودجه ۹۷) و شفاف نمودن وضعیت صندوق‌ها
ـ ۱۰_ شرایط وخیم ساخت و ساز و بیکاری گسترده کارگران و استادکاران ساختمانی
ـ ۱۱- پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بیمه
ـ ۱۲_ اجرایی شدن ماده‌های ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون کار
ما کارگران و استادکاران ساختمانی باور داریم که با همبستگی همه کارگران در بخش‌های گوناگون می‌توان شرایط بهتری برای زندگی را فراهم آورد.»ـ

امضا کنندگان:
ـ ۱_ انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان وسرواباد
ـ ۲_کانون انجمن های کارگران ساختمانی کشور
ـ ۳_انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران
ـ ۴_انجمن انجمن های کارکران ساختمانی بندرگز
ـ ۵_کانون انجمن کارگران ساختمانی قم
ـ ۶_انجمن صنفی کارگران ساختمانی میاندوآب
ـ ۷_انجمن صنفی کارگران ساختمانی البرز
ـ ۸_کانون کارگران ساختمانی استان گیلان
ـ ۹_انجمن صنفی کارگران ساختمانی لاهیجان
ـ ۱۰_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان
ـ ۱۱_انجمن صنفی کارگران ساختمانی البرز قزوین
ـ ۱۲_انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت
ـ ۱۳_انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرری و حسن آباد فشافویه
ـ ۱۴_انجمن صنفی کارگران ساختمانی چناران
ـ ۱۵_انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقده
ـ ۱۶_انجمن صنفی کارگران ساختمانی مانه و سملقان
ـ ۱۷_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیله سوار
ـ ۱۸_انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان
ـ ۱۹_کانون کارگران ساختمانی استان مرکزی
ـ ۲۰_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیرجند
ـ ۲۱_انجمن صنفی کارگران ساختمانی دزفول
ـ ۲۲_انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه
ـ ۲۳_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندرانزلی
ـ ۲۴_انجمن صنفی کارگران ساختمانی خمین
ـ ۲۵_انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاوه
ـ ۲۶_انجمن صنفی کارگری ساختمانی سراسیاب ملارد
ـ ۲۷_انجمن صنفی کارگری نقاشان مناطق ۹ و۲۲ تهران
ـ ۲۸_انجمن صنفی کارگران ساختمانی جوانرود
ـ ۲۹_انجمن صنفی کارگران ساختمانی چهارمحال بختیاری
ـ ۳۰_انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان
ـ ۳۱_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز
ـ ۳۲_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کازرون
ـ ۳۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی لارستان
ـ ۳۴_انجمن صنفی کارگران ساختمانی شاهین دژ
ـ ۳۵_انجمن صنفی کارگران ساختمانی قاینات
ـ ۳۶_ انجمن صنفی ساختمانی آرماتوربند شهریار
ـ ۳۷_ کانون انجمن کارگران ساختمانی کردستان
ـ ۳۸_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی فردوسیه و وحیدیه
ـ ۳۹_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج
ـ ۴۰_انجمن صنفی کارگران ساختمانی اردکان
ـ ۴۱_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرچک
ـ ۴۲_ انجمن صنفی کارگران ساختماتی تبریز
ـ ۴۳_انجمن صنفی کارگران ساختمانی یزد
ـ ۴۴_انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرمسار
ـ ۴۵_انجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش دانیال
ـ ۴۶_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقاش پاکدشت
ـ ۴۷_انجمن صنفی کارگران ساختمانی فیروزآباد فارس
ـ ۴۸_انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراغه
ـ ۴۹_ انجمن شهرستان خنج وحومه استان فارس
ـ ۵۰_ کانون انجمن کارگران ساختمانی اردبیل
ـ ۵۱_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی اردبیل
ـ ۵۲_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرمانشاه
ـ ۵۳_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی دماوند
ـ ۵۴_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوئین زهرا
ـ ۵۵_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی نمین (اردبیل)
ـ ۵۶_انجمن صنفی ساختمانی ساختمانی اقلید فارس
ـ ۵۷_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی خرمشهر
ـ ۵۸ _کانون انجمن کارگران ساختمانی خوزستان
ـ ۵۹_انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقاش کاشان
ـ ۶۰_انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم
ـ ۶۱_انجمن صنفی کارگران ساختمانی گچکار مشهد
ـ ۶۲_انجمن صنفی کارگران ساختمانی ارومیه
ـ ۶۳_انجمن صنفی کارگران ساختمانی دلیجان
ـ ۶۴_انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشیکار و سنگکار سراسیاب
ـ ۶۵_انجمن صنفی کارگران ساختمانی مارلیک
ـ ۶۶_انجمن صنفی کارگران ساختمانی آستارا
ـ ۶۷_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره
ـ ۶۸_انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالم گیلان
ـ ۶۹_انجمن صنفی کارگران ساختمانی سیاهکل
ـ ۷۰_انجمن های نازکاران ،سفت کاران وتاسیسات رشت
ـ ۷۱_انجمن صنفی کارگران واستاد کاران خلیل آباد خراسان رضوی
ـ ۷۲_انجمن صنفی جوشکارواسکلت ساز ملارد
ـ ۷۳_انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشان
ـ ۷۴_انجمن صنفی کارگران ساختمانی قم
ـ ۷۵_انجمن صنفی کارگران ساختمانی املش
ـ ۷۶-انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرمان
ـ ۷۷_کانون انجمنهای صنفی کارگری کرمانشاه
ـ ۷۸_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندرامام
ـ ۷۹_انجمن صنفی کارگران ساختمانی مرکزی
ـ ۸۰_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه
ـ ۸۱_انجمن صنفی کارگران ساختمانی برقکار کرمانشاه

پنج شنبه

۹۷/۲/۶

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Uncategorized
یاد یاران: دکتر پارسابناب،رفیق بابایانی ومحمد سلطانی (ایوب مدائن) گرامی باد

با کمال تاسف در گذشت دکتر یونس پارسا بناب را به اطلاعتان میرسانیمیونس پارسا بناب روز سه شنبه 19 دسامبر 2023 مطابق با 28 آذر 1402 در سن 86 سالگی در بیمارستان سیبلی واشنگتن چشم از جهان فرو بست.مراسم یادبودی به این مناسبت برگزار خواهد گردید که جزییات آن بعدا …

رادیو دادخواهی: پخش زنده
اطلاعیه
رادیو دادخواهی: پخش زنده – جمعه ۸ سپتامبر ۲۰۲۳

رادیو دادخواهی: پخش زنده جمعه ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱ و سی دقیقه به وقت ایران و یا ۲۰ به وقت اروپای مرکزی دومین پخش زنده رادیو دادخواهی، در روز جمعه ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱ و سی دقیقه به وقت ایران و یا ۲۰ به وقت اروپای مرکزی اجرا …

نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
آلمان
خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی و دادخواهی رهایی بخش: نحوه ثبت نام و اسامی سخنگویان نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران ، ۲۹ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۲۰۲۳ برلین- آلمان

نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران با موضوع اصلی „خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی و دادخواهی رهایی بخش“ از ۲۹ سپتامبر تا ۱ اکتبر در برلین برگزار خواهد شد.
کمیته برگزاری همچنین برای ارتباط بهتر با رسانه‌ها فهرست سخنگویان نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران را به شرح زیر اعلام می‌کند:ـ
آلمان
برلین: پژاره حیدری، سعید حبیبی، مژده ارسی، میلا مسافر، مهرنوش اشترانی
فرانکفورت: یسنا احمدی، محمود خلیلی
سوئد: سودابه اردوان، فرخ قهرمانی
انگلیس: شهاب شکوهی

اتریش: ماهی فرجاد

%d Bloggern gefällt das: