بازگشت به حریم حجاب – از بهروز تا شهره از هوشنگ تا رضا از رضا تا … و باقی ضایا

رسانه آلترناتیو

مروری کوتاه به فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوری هنرمندان سینما

بازگشت به حریم حجاب
من علاوه بر حرفهای پراکنده ای که در مورد بازگشت خانواده سینمای ایران( کارگردان ، بازیگر، و…) در تبعید به دارالخلافه اسلامی در سخنرانیها و نوشته هایم داشته ام درکتاب راه کن ازقندهار می گذرد در نوشتاری با عنوان بازگشت به چه قیمت؟ این مسئله را از زاویه های متفاوت بررسی کرده ام والان ضرورتی ندارد که به آنچه گفته ام ونوشته ام دو باره برگردم. فقط برای گشایش بحث اینبارم اشاره ای گذرا به این قضیه را نا مناسب نمیدانم- البته بیشتر به بازیگران زن ایرانی که به تبعید نا خواسته آمده اند تکیه خواهم کرد.
اینرا می دانیم که در طول عمر ننگین ج.ا فشار حکومت به بازیگران زن شدید تر بوده است زنان بازیگر رژیم گذشته- از دیدگاه سران ومعماران رژیم اسلامی فاحشه ای بیش نبودند که حتا آب توبه وتوسل به ضریح امام رضا وسفر مشهد هم نمی توانست گناهان کبیره این فاسدان طاغوتی را شستشودهد.
بازیگران زن در رژیم جمهوری اسلامی که امکاناتی نداشتند تا از چنگال آخوند ها بگریزند ویا نمیخواستند ایران را ترک کنند از هیچگونه تحقیر وتوهین مصون نبودند- گویا جسم وجانشان با مهر طاغوت باطل شده بود. اینان جرات زندگی عادی هم نداشتند ، چه برسد به اینکه هوس بازیگری به سرشان بزند. اگر شوهر داشتند زیر نام همسرشان مخفی شدند- زری خوشکام بازیگر بی پروای سینمای حرفه ای ایران مبدل شد به خانم زهرا حاتمی ی خانه دار تا کمیته ها دست از سرش برداشتند. گوگوش خواننده وبازیگر جوان بعد از رهایی از شر کمیته ها وزندان خودش را درون خانه زندانی کرد/ نام بردن از او در مطبوعات کفر محسوب می شد تا اینکه دردام واواک ومسعود کیمیایی گرفتارآمدو در سایه مسعود وبا نام فائقه کیمیایی به زندگی اسارت گونه ای ادامه داد تا زمانی که مسعود کیمیایی بعد ار لو رفتن طرح همکاریش با باند سعید امامی ( برای ساختن فیلمهای سلطان وضیافت) با برنامه ربزی وزیر ارشاد خاتمی( مهاجرانی) برای خواباندن سرو صدا ها به خارج از ایران ارسال شد وهمراه وی گوگوش هم از قفس گریخت اما اینجا تحت نظارت ماموران واواک همراهش که عنوان برنامه ر یزان کنسرت را یدک می کشیدند- ابتدا مبلغ خاتمی وباند دوم خرداد شدواز آن پس وی تا مدتها در چنگال واواک ماند حتا اجازه روی صحنه آمدن هم نداشت تا سرانجام با بوسیدن پرچم سه رنگ شیر خورشید نشان حکم براِئتش را از رادیوتلویزیون های لوس آنجلسی گرفت وماندگار شد.
بازیگر فیلمهای فارسی خانم آفرین هم خودش را دردرون پیچه پیچاند وزیر عنوان صغرا عبیثی در یکی دو فیلم ظاهر شد.
فروزان ، پوری بنایی، ،آذر شیوا ، ایرن و… که دود شدند ودور شدند.

بازیگران زن میان سال برای بازی در نقش مادر در فیلمهای اسلامی به نوعی تحمل شدند (نادره، شهلا، ژاله…) در میان بازیگران به تبعید آمده، رضا ژیان،. محمود استاد محمد، آهو خردمند از نخستین بازیگرانی بودند که به سفارت جمهوری اسلامی رفتند توبه نامه نوشتند و به آغوش اسلام ناب محمدی برگشت داده شدند وبعد سعید راد و همان زمان با او بهروز وثوقی خواستند راهی دارالخلافه بشوند- بهروز پشت مرز ماند و سعید اجاره حضور یافت وبعد ازآن -سعید دیگر( کنگرانی) به سعید قبلی پیوست. همه اینها به نوعی چنان وانمود میکردند که با نزول خاتمی شرایط مناسب شده و هنرمندان سابقا تبعیدی ارج ومنزلت پیدا کرده اند واز حضورشان استقبال میشود( البته هیچکدام هم موقعیتی نیافتند فقط توسرشان زدند وتحقیرشان کردند) اما بعد از اینکه باند مصباح پادوی آنزمان محبوب ولی سفیه ( احمدی ژاد) را به صندلی ریاست جمهوری نشاندند و صدای وای، وای که مملکت فاشیستی/ امنیتی. طالبانی. نظامی شد همه جا طنین انداخت .همان دوم خردادی های رانده شده بارها از حضور فاشیست ها در صحنه سیاست جمهوری اسلامی نام برده اند -کار به آنجا کشید که رئیس دولت وقت آلمان که همچنان رئیس دولت وقت است (خانم مرکل) هم احمدی نژاد را هیتلر جدید نامید. در این شرایط برخی بر این تصور بودند که از این پس بازیگران برای سفر به جمهوری اسلامی با مانع بازدارنده ای مواجهه خواهند شد. مدتی هم رفت وآمدها متوقف شد اما چندی نگذشت که هوشنگ توزیع بازیگر شناخته شده در تبعید وبازیگر فیلمها وتئاتر های ضد حکومت(… فرستاده. سینما رکس، هردو کار پرویز صیاد ) اعلام فرمود که بله سفارت محترم حکومت فاشیستی با گشاده رویی توبه وی را پذیرفته وایشان به دارالخلافه سفر فرموده اندوبعد گفته شد ایشان در تهران هم به یاری بهمن فرمان آرا راه برقراری ارتباط را آموخته اندوسر صحنه علی سنتوری ( داریوش مهرجویی) هم حاضر شده و قول وقرار می گذارد که رابطه هنرمندان رژیم را با امریکای قبلا جهانخوار راالبته با مشورت عزت الله انتظامی تنظیم کند. اما مسئله خانواده توزیع/ آغداشلو به همینجا ختم نمی شود حالا نوبت خانم توزیع است که راه وروش شوهر رابیازماید. کارهای ایشان هم در سالهای تبعید به مانندهمسر ، برایشان سوءسابقه! ساخته است وی درفیلم شناخته شده میهمانان هتل آستوریا در نقش یک زن فراری ظاهر میشود ودر فیلم دیگری به نام رها( فرخ مجیدی) ، نقش زنی بازیگررا بازی می کند که همسرش هنوز اسیر رژیم است و در صحنه های این فیلم رفتار های ارتجاعی حکومت به خصوص حجاب برجسته می شود ودرصحنه ها ی دیگر تیرباران مبارزان وجنایت های دیگر حکومت نمایانده می شود. پس موقعیت این خانم به گونه ای بوده که باید کمی بیشتر تامل کند -چون همانگونه که گفتیم بازیگران زن که کارشان را از رژیم پیشین آغاز کرده اندخود به خود در رژیم اسلامی فاحشه محسوب می شدندوشایسته سنگسار. اما خانم آغداشلو پرونده قطور تری دارند، ایشان در دوران طاغوت در نقش یک فاحشه اغواگر در فیلم سوته دلان علی حاتمی بازی داشت ( با اینکه خود حاتمی بدون مانع در حکومت اسلامی مرتبا فیلم می ساخت اما فیلمهای دوران طاغوتش !وسوته دلان توقیف بود وهست) ودر فیلم گزارش کیارستمی درصحنه ای در اطاق خواب در کنار کورش افشار پناه غنوده است، در هتل آستوریا هم که آقای رضا علامه زاده با شیوه رایج سینما سکانس شهره درحمام رادر فیلم گنجانیده بود.علاوه بر این- آن خانم متواری در فیلم هتل آستوریاکه شهره آغداشلونقشش را بازی میکرد با چریک متواری هوشنگ توزیع فعل حرام زنا را مرتکب شده است. پس بازگشت بانو توزیع به جمهوری اسلامی کمی تامل میخواهد به خصوص که بهروز وثوقی هم وقتی خواست به دامن اسلام برگردد( که البته بد جوری پس زدنش) در گفتگو با مجله فیلم شماره۲۲۶گفت:
من هنوز پیشنهادی از ایران در یافت نکرده ام! – خانم شهره آغداشلو هم در گفتگوی برای بی، بی،سی می گوید:
در شهر پیشنهاداتی نشده است

بهروز وثوقی می گوید: که برای برگشتن می شود از همه چیز گذشت.
وشهره هم می گوید:
برای بازی در فیلم بزرگانی چون مهرجویی وکیارستمی می شود بااشتیاق به جمهوری اسلامی سفر کردوفرامین رژیم وحفظ حجاب کامل در فیلم را هم با جان ودل پذیرفت (نقل به معنا)اما چرا شهره مثل هوشنگ بی اطلاع وبی سرو صدا به جمهوری اسلامی نمیرود ؟ بهمان دلیل که بهروز وثوقی هم مثل هوشنگ نتوانست یواشکی برود وبعد با افتخار انجام سفرش را اعلام کند.اینان ( وثوقی،آغداشلو) علاوه برچراغ سبز باندهای شناخته شده رژیم نیاز دارند کمی دایره احتیاطشان را وسیع تر کنند. به خصوص که سفر نا کام بهروز وثوقی با واکنش منفی وشدید برخورد کرد و مجله سینما ویدیو نوشت:
اگر این چهره ها را میخواستیم سینما ها را آتش نمیزدیم و سیف الله داد مسئول امور سینمایی خاتمی با عنوان لطفا برنگردید نوشت:
این وزارت خانه با هر نوع حرکتی که نشانه عقب گرد سینمای ایران به گذشته باشد مخالفند کسانی مثل بهروز وثوقی وپوری بنایی… (فکر نمیکردند شهره خانم هم چنین هوس هایی بسرش بزند) اگر به این سینما علاقه دارند لطفا برنگردند… آنها این مسیر وارزش سینما را مخدوش خواهند کرد (نقل از روزنامه دوم خردادی حیات نوشماره ۲۹)
حالاکم کم متوجه می شوید که چرا یکباره بدون هیچ دلیل ومناسبتی خانم شهره یک گفتگوی ویدیویی نمایشی با بی بی سی ترتیب می دهد؟ بله باید یکبار دیگر رژیم راتست کنند. البته خانم شهره در این شبه مصاحبه سنگ تمام می گذارد وروی دست همه میانه بازان وفرصت طلبان بلند می شود.
حجاب اسلامی سمبل ارتجاع رژیم است وطول عمر این رژیم زنان ایران علیه این قانون! (فرمان) ایستادگی و مقاومت نشان داده اند در هر مو قعیتی تنفر وخشم خود علیه این رفتار را اعلام کرده اند حتا بازندان وشکنجه وشلاق و گشت های ثارالله و.. رژیم نتوانسته خواست خود را آنگونه که دلخواه آخوندهاست پیاده کند.اما خانم آغداشلو اگر از لطف رژیم بهره مند شودبا کمال میل وافتخار می پذیرد که با حجاب کامل اسلامی در فیلمهای جمهوری اسلامی ظاهر شود واین توجیه را برای تمکین وتسلیم خودش می آورد که چون به حریم حرم (احسنت چه واژه های متداول آخوندی را خوب آموخته است)آن ها وارد می شوند پس رعایت آن فرامین برای شهره خانم واجب شرعی است.
البته چون سفر آ قاشون وهمچنین قصد سفر خودشون به دوران دولت پرزیدنت احمدی نژاد مربوط می شود دیگر ادعای حمایت از دوم خرداد را نمی توانند بهانه توجیه رفتارشان قرار دهند پس خیلی صاف وپوست کنده به دولت فاشیستی سلام گفته اند. اما چرا خانم شهره با این صراحت فرامین جمهوری اسلامی را قانون می داند وبا افتخار برای تقاضای بازگشت خفت بارش دلیل می تراشد؟ چون این ما هستیم که این بازیگر متوسط را به اوج رساندیم ودر جریان کاندید شدن نامبرده در اسکار چه جانفشانی ای برای این خانم به خرج دادیم وجایزه وی را افتخار برای همه ایرانیان قلمدادکردیم -رادیو تلویزیون ها چه سرو صدا یی به راه انداختند؟ حالا اگر بپذبریم که در افتخار دریافت مجسمه اسکار شهره (اگر امکان پذیر می شد )ما هم سهیم بودیم ایا از سرشکستگی تکریم و کرنش این خانم به دولت احمدی نژاد سهمی به ما نمی رسد؟ -چرا هیچ صدای اعتراضی از جانب افتخار کنندگان حرفه ای! به گوش نمی رسد، یعنی ما وظیفه داریم برای هنرمندان موقعیتی بسازیم تا نرخشان را برای معامله با جمهوری جهل وحنون جنایت افزایش دهیم؟ ( شهره خانم دست به دامن جعفر پناهی که ان زمان برای خودش موقعیت کاذب ساخته بود هم شد ، جعفر خان هم خیلی تلاش کرد عفو نامه برای شهره بگیرد اما موفق نشد)وقتی آقای هوشنگ توزیع بعد از سفر به جمهوری اسلامی وقول همکاری با هنرمندان سینما وتیاتر حکومتی با گردن افراشته به سرزمین شیطان بزرگ برمی گردد و به همراه بهروز وثوقی با موفقیت تور جهانی می گذارد وهیچ کس به او اعتراضی نمی کند خوب این گونه هنر مندان سازشکار هم به این نتیجه میرسند که مخا لفان جدی حکومت ولایت فقیه عملاجمع تاثیر گذاری نیستند- پس چرا شهره خانم بعداز همسر محترمشان با افتخار برای برگشت به جمهوری اسلامی از دولت احمد ی نژاد تقاضای عفو نکند وپوز ش نخواهد که قانون مترقی! حجاب را ۱۰ سال پیش ارتجاعی ارزیابی میکرده است حالا که امکان فراهم می شود که هم ازتوبره وهم از آ خور تغذیه کنند ومحبوبیت هم داشته باشند چرا از موقعیت بهره نبرند؟ شایسته است که خانم شهره هم به آن دو (بهروز/هوشنگ) بپیوندد وهمراه هم نمایشنامه ای را تنظیم وبرای ایرانیان تشنه فرامین جمهوری اسلامی به روی صحنه بیاورند عنوان پیشنهادی ما :خواهرمن، سند نجابت تو حجاب توست . ..
، رضا علامه زاده کارگردان فیلم هتل آستوریا هم قصد سفر به جمهوری اسلامی را داشت که او را هم راه ندادند وآقای سیف الله داد اعلام کرد به ضد انقلاب اجازه ورود ندادیم.
به نظر میرسید با قیام دی ماه اینان انقدر شرم دارند که لااقل سکوت کنند وبعد از ارزیابی شرایط اگر دریافتند محیط مناسب رشد انگلیشان هست پا به میدان بگذارند. اما بدون تامل در اطلاعیه های رنگارنگ که برخی به ظاهر ضد جنگ است حضور دارند. یکی از میانه بازان فعال همین شهره خانم است که همراه همسر محترمشان با وقاحت بار دیگر میاندار شده است. ایا خطر حضور اینان فراتر از لابی های رسمی نظام داعشی نیست؟
بصیر نصیبی۲۰ نوامبر ۲۰۰۶٫
۲۷/۳/۲۰۱۸باز خوانی وتغیر مختصر 

بازگشت به حریم حجاب – از بهروز تا شهره از هوشنگ تا رضا از رضا تا … و باقی قضایا … | سینمای آزاد (cinemaye-azad.com)

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

اخبار زندان
گزارش مبارزه برای آزادی ـ ۷۱‏‏۲۲ فرورین ۱۴۰۳ – ۱۰ آوریل ‌۲۰۲۴‏

گزارش مبارزه برای آزادی ـ ۷۱‏ ‏۲۲ فرورین ۱۴۰۳ – ۱۰ آوریل ‌۲۰۲۴‏ در این شماره:‏ برخی از جنایت‌های اخیر آمار حداقلی جنایت‌های رژیم از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون کشته‌های راه آزادی ‏ زندانیان سیاسی و معترضان در خطر محکومیت به اعدام عدام‌ها: نقض حق زندگی دستگیری‌ها ‏ زندانیان سیاسی: ناپدیدشده‌گان …

Uncategorized
جمهوری_اعدام در سال گذشته با بیشترین اعدام، رکورد ۸ سال اخیر را رقم زد و شورای حقوق بشر رژیم را برای هفتادمین بار محکوم کرد.

بابک علی پور، متهم سیاسی، علیرغم گذشت ۱۰۹ روز از زمان بازداشت، هنوز در بند ۲۰۹ زندان اوین و در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد: به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای علی پور درتاریخ یکم دی م ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. تاکنون …

رسانه آلترناتیو
زندانی سیاسی آزاد باید گردد: سرنگون باد رژیم اسلامی

مهناز خزایی ،زندانی سیاسی درگذشت🥀مهناز خزایی سوم شهریور ۱۴۰۲ «به‌علت انتشار پست اعتراضی در اینستاگرام» به «شعبه هفت دادگاه انقلاب تهران» احضار شده و در زمان دستگیری به بیماری سرطان و ام اس مبتلا بوده و با وجود شکستگی سر در زمان دستگیری به‌جای بیمارستان، به زندان اوین منتقل شده …

%d Bloggern gefällt das: