تصاویر و شعارهایی که رسانه‌های جریان اصلی از #تظاهرات_سراسری نشان نمی‌دهند

شب نامه گفتگوهای زندان
Januar 4th, 2018 by
%d Bloggern gefällt das: