مرگ بر ظالمان، چه غزه، چه ایران

مرگ بر ظالمان، چه غزه، چه ایران

مرگ بر ظالمان، چه غزه، چه ایران

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

زندان در ایران
حکم دادگاه حمید نوری به فارسی

متن فارسی حکم دادگاه نوری به صورت پی دی اف:لطفا لینک زیر را کلیک کنید

مقاله
درس هایی از ظهور تا سقوط ساندینیستا

 بهمن سپیداران دگردیسی ساندینیستا (از ظهورتا سقوط)، از خواهان برقراری سیستم سوسیالیستی تا برقراری یک حکومت خودکامه ،فاسد، سرکوبگر و سرمایه داری، میباید درسهای بسیار ارزنده ای باشد برای چپ های ایران که در این رویا بسر میبرند که صرف صداقت انقلابی و خواست سیستم سوسیالیستی همراه با برنامه عمل …

Ahvaz- Solidarity- protest
رسانه آلترناتیو
Dictating Rules from Below: The Re-Emergence of Workers’ Councils in Iran

In this article which is originally published on LeftVoice, Gianni Del Panta interviews Ida Nikou, a doctoral candidate in sociology at Stony Brook State University in New York. Her dissertation focuses on the labor movement in Iran and how the neoliberal turn has impacted workers’ rights and living conditions. In the first …