فراخوان اعتراض به دستگیری و زندانی کردن

اخبار زندان

فعالان کارگری و زندانیان سیاسی ایران در شهر گوتنبرگ، سوئد

روز شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳ ساعت ۰۰؛۱۴ دو بعدازظهر میدان « برنرس پارکن

Solidaritet manifestation med fängslade arbetaraktivister och alla politiska fångar i Iran

باید از دستگیری و سرکوب هر تک نفری، پشیمان شان کرد! باید از فرزندان جنبش مان، چون مردمک چشم حفاظت کنیم!

احکام صادره برای فعالین کارگری رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی هر یک به شش سال حبس و احکام صادره برای معلمان زندانی شعبان محمدی ، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و رسول بداقی و …. میخواهند از جنبش شما، این “ائتلاف علیه فقر” انتقام بگیرد! دستگیری و به بند کشیدن فعالان جنبش کارگری ، معلمان و صدها زندانی سیاسی دیگر در سیاه چالهای رژیم فاشیست اسلامی تنها و تنها برای ایجاد ارعاب و تحمیل فشار برای تهی طبقه کارگر از پیشگامان آنها و حامیان آن٬ در مقابل فقر و بی حقوقی ، سرکوب و توطئه ها در زندانها و شکنجه گاههای رژیم اسلامی ایران است.

آزادی بی قید و شرط و فوری همه فعالان کارگری ؛ معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی خواست عمومی مردم آزادیخواه ایران است. باید اوباش اسلامی بدانند که دست درازی به هر یک نفر از همرزمان ما، با موجی از گسترش اعتراضات روبرو خواهد شد .از طرف «کانون همبستگی با جنبش انقلابی ایران ـ گوتنبرگ» ؛ بدنبال تحص موفق سه روزه در شهر گوتنبرگ، آکسیون اعتراضی در روز شنبه ۲۱ ماه ژانویه… ساعت ۰۰؛۱۴ دو بعدازظهر در میدان« برنز پارکن» کنار مجسمه یوحنا درشهر یوتبوری برگذار میشود.

ما اعضاء انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ با حمایت از فراخوان «کانون همبستگی با جنبش انقلابی ایران ـ گوتنبرگ» ؛ دیگر نیروهای سیاسی، نهادها و همه انسانهای مترقی و آزاديخواه ، برابری طلب و مردم باورمند به جنبش انقلابی « زن- زندگی- آزادی» در ایران را دعوت میکنیم در اکسیون اعتراضی روز شنبه ساعت ۱۴ همراه ما و در کنار ما باشند.

زمان : روز شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳ ساعت ۰۰؛۱۴ دو بعدازظهر

مکان : میدان « میدان برنز پارکن» کنار مجسمه یوحنا در شهر گوتنبرگ

تلفن‌های تماس : مهوش رشیدی بیرگانی ۰۷۰۳۲۱۹۱۵۱ ـ امید محمدیه ۰۷۳۵۸۲۳۳۳۴ ـ نسیم محمدی ۰۷۳۶۸۶۶۰۵۴ ـ رضا بهپوری ۰۷۶۴۴۲۲۴۶۸

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران!

کارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!

زنده باد آزادی / زنده باد برابری!

زنده باد زن ، زندگی ، آزادی!

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

ماه ژانویه ۲۰۲۳

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

راخوان مقاله/ ارائه بحث در نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی ، ۲۹ سپتامبر تا اول اکتبر ۲۰۲۳
خبر
فراخوان مقاله/ ارائه بحث در نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی ، ۲۹ سپتامبر تا اول اکتبر ۲۰۲۳

عنوان گردهمایی: خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی و دادخواهی رهایی بخش شهریور ۱۴۰۱، ۴۵ سال پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی برپایه‌ی سرکوب و کشتار انقلابیون، زنان و خلق های تحت‌ستم، قتل ژینا (مهسا) امینی به‌دست پلیس گشت ارشاد سرآغاز مرحله‌ی دیگری از قیام ستمدیدگان و حاشیه‌رانده‌شدگان علیه این حکومت …

رادیو دادخواهی ۲: آرشیوهای قدغن
تاریخ معاصر
پادکست ۲ رادیو دادخواهی: آرشیوهای قدغن

سلام شکستگان سالهای سیاه
تشنگان آزادی
در قسمت دوم رادیو دادخواهی با عنوان „آرشیوهای قدغن“ به مستندسازی جمعی و ضرورت و نقش آن در مبارزه طبقاتی پرداخته ایم.

فراخوان کارگروه هنری نهمین سمینار سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
ایران
فراخوان کارگروه هنری نهمین سمینار سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

فراخوان کارگروه هنری نهمین سمینار سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران خیزش انقلابی زن،زندگی،آزادی موید حرکت اجتماعی است که ریشه‌های آن را تا سالها پیش از ظهور آن و در چندین دهه خفقان و تبعیض می‌توان جستجو کرد… جنبشی که نه تنها در ساحت سیاسی و اجتماعی بلکه در …

%d Bloggern gefällt das: