قیام_علیه _اعدام #

صدای آنان باشیم
خبر

چهارده نفر از زندانیان سیاسی زیر احکام ارتجاعی اعدام قرار دارند، صدای آنان باشیم

کامبیز خروت، شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، منصور دهمرده، ابراهیم نارویی، مهدی محمدی فرد، عرشیا تکدستان، جواد روحی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، محمد قبادلو، مهدی بهمن، منوچهر مهمان‌نواز و محمد بروغنی

نام ۱۴ معترض بازداشتی و‌ محکوم به اعدام در قیام #زنزندگیآزادی است.

طی دو ماه گذشته، حاکمیت جمهوری اسلامی، جان ۴ نفر از جوانان شریف و معترض به نام‌های «مجیدرضا رهنورد»، «محسن شکاری»، «محمد حسینی» و «محمد کرمی» را ستاند.

قیام زن زندگی آزادی، قیامی برای تحقق زندگی و پایان دادن به انواع ارتجاع و سرکوب است. جان ۱۴ تن از معترضان شریف دیگر در خطر جدی اجرای احکام اعدام قرار دارد. #قیام علیه اعدام ، قیامی برای زندگی است. صدای آنان باشیم.

ژن ژیان ئازادی

قیام علیه اعدام

مرگ برستمگرچه شاه باشه چه_رهبر

@bidarzani

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

نسان، شکنجه، و ناهماهنگی مابین دو معرفت – دکتر نورایمان قهاری
Uncategorized
انسان، شکنجه، و ناهماهنگی مابین دو معرفت – دکتر نورایمان قهاری

نوشته ای که پیش رو دارید تلاشی است در بررسی برخی از ساختارهای روانی که در به شکست کشاندن زندانی در شرایط  زندان و شکنجه، نقش بازی می کنند. موضوع این مقاله زندانیان سیاسی ای هستند که به اشکال و درجات متفاوت، به طور مقطعی یا کامل، در زندان از …

%d Bloggern gefällt das: