اطلاعیه فوری گفتگوهای زندان: جان زندانیان در اوین و سراسر ایران در خطر است

زندان اوین در آتش
اخبار زندان

اطلاعیه فوری گفتگوهای زندان: جان زندانیان در اوین و سراسر ایران در خطر است

کارگران! زحمتکشان!ـ
معلمان، اساتید!ـ
دانشجویان، دانش آموزان!ـ
زنان و مردان مبارز!ـ
مردم تحت ستم ایران!ـ

نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی از بدو به قدرت خزیدن خود، با سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شرایط تثبیت خود را فراهم ساخته است. هر حرکت و اعتراضی را به وحشیانه‌ترین شیوه سرکوب نمود و تا امروز این ماشین کشتار یک لحظه از حرکت باز نماند است.ـ
بعد از سال‌های اولیه دهه 60 امروز ساکنین محله‌های اوین و درکه بار دیگر شاهد تکرار صدای تیر از داخل زندان اوین بودند. در دورانی که زندان‌های سراسر ایران مملو از زنان، دختران، مردان و جوانان غیور به تنگ آمده از سال‌ها تبعیض و نابرابری و سرکوب نظام است.ـ
جمهوری اسلامی در صدد کشتار زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با ترفندی خود ساخته به عنوان شورش در زندان است. تا ضمن تحت تاثیر قرار دادن مبارزات مردم عناصر مبارز زندان‌ها را به قتل برساند.ـ
ما به عنوان زندانیان سیاسی جان به در برده از کشتارهای دهه شصت مسئولیت تمام عواقب این سرکوب در زندان را رژیم جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل می‌دانیم و به تک تک عناصر جمهوری اسلامی یادآور می‌شویم که در فردای سرنگونی و تشکیل دادگاههای مردمی تک تک آن‌ها باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
مردم مبارز تهران به یاری زندانیان محبوس در زندان اوین بشتابید، جان فرزندان شما در خطر است، با حرکت توفنده خود ضمن خنثی کردن توطئه رژیم از زندانیان سیاسی محبوس در اوین محافظت نمائید.ـ

زندانی سیاسی به قدرت توده ها آزاد باید گردد
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی
گفتگوهای زندان، ۲۳ مهر ۱۴۰۱

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

اخبار زندان
گزارش مبارزه برای آزادی ـ ۷۱‏‏۲۲ فرورین ۱۴۰۳ – ۱۰ آوریل ‌۲۰۲۴‏

گزارش مبارزه برای آزادی ـ ۷۱‏ ‏۲۲ فرورین ۱۴۰۳ – ۱۰ آوریل ‌۲۰۲۴‏ در این شماره:‏ برخی از جنایت‌های اخیر آمار حداقلی جنایت‌های رژیم از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون کشته‌های راه آزادی ‏ زندانیان سیاسی و معترضان در خطر محکومیت به اعدام عدام‌ها: نقض حق زندگی دستگیری‌ها ‏ زندانیان سیاسی: ناپدیدشده‌گان …

Uncategorized
جمهوری_اعدام در سال گذشته با بیشترین اعدام، رکورد ۸ سال اخیر را رقم زد و شورای حقوق بشر رژیم را برای هفتادمین بار محکوم کرد.

بابک علی پور، متهم سیاسی، علیرغم گذشت ۱۰۹ روز از زمان بازداشت، هنوز در بند ۲۰۹ زندان اوین و در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد: به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای علی پور درتاریخ یکم دی م ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. تاکنون …

خاطرات زندان
یاد یاران یاد باد: بزرگداشت رفیق علی باش

در ساحل قلب ها ؛ فقط رد پای خوبان می ماند …وگرنه موج روزگار هر ردی را گم می کند..یادش هماره گرامی و ماندگار🌷 یاد یاران: بزرگداشت رفیق علی باش؛ بزرگداشت مقاومت و ایستادگی روی بهار می گردمبا دامنی از عشق و فریادآ… هچگونه جمع کنم این لاله ی پرپر …

%d Bloggern gefällt das: