اطلاعیه فوری گفتگوهای زندان: جان زندانیان در اوین و سراسر ایران در خطر است

زندان اوین در آتش
اخبار زندان

اطلاعیه فوری گفتگوهای زندان: جان زندانیان در اوین و سراسر ایران در خطر است

کارگران! زحمتکشان!ـ
معلمان، اساتید!ـ
دانشجویان، دانش آموزان!ـ
زنان و مردان مبارز!ـ
مردم تحت ستم ایران!ـ

نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی از بدو به قدرت خزیدن خود، با سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شرایط تثبیت خود را فراهم ساخته است. هر حرکت و اعتراضی را به وحشیانه‌ترین شیوه سرکوب نمود و تا امروز این ماشین کشتار یک لحظه از حرکت باز نماند است.ـ
بعد از سال‌های اولیه دهه 60 امروز ساکنین محله‌های اوین و درکه بار دیگر شاهد تکرار صدای تیر از داخل زندان اوین بودند. در دورانی که زندان‌های سراسر ایران مملو از زنان، دختران، مردان و جوانان غیور به تنگ آمده از سال‌ها تبعیض و نابرابری و سرکوب نظام است.ـ
جمهوری اسلامی در صدد کشتار زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با ترفندی خود ساخته به عنوان شورش در زندان است. تا ضمن تحت تاثیر قرار دادن مبارزات مردم عناصر مبارز زندان‌ها را به قتل برساند.ـ
ما به عنوان زندانیان سیاسی جان به در برده از کشتارهای دهه شصت مسئولیت تمام عواقب این سرکوب در زندان را رژیم جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل می‌دانیم و به تک تک عناصر جمهوری اسلامی یادآور می‌شویم که در فردای سرنگونی و تشکیل دادگاههای مردمی تک تک آن‌ها باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
مردم مبارز تهران به یاری زندانیان محبوس در زندان اوین بشتابید، جان فرزندان شما در خطر است، با حرکت توفنده خود ضمن خنثی کردن توطئه رژیم از زندانیان سیاسی محبوس در اوین محافظت نمائید.ـ

زندانی سیاسی به قدرت توده ها آزاد باید گردد
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی
گفتگوهای زندان، ۲۳ مهر ۱۴۰۱

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

یک - یادگار روزهای فریاد، بهمن 1357
Uncategorized
امنیت و فنون مبارزه با پلیس

مقدمه -1 سبک کار کمونیستی و امنیت تلفیق کار علنی و مخفی تمرکز و انفصال -2 فنون مبارزه با پلیس اصل حداقل اطلاعات نفوذ پلیسی در صفوف تشکیلات حزبی رمز نگاری تعقیب و مراقبت تھیه و استفاده از جاسازی زندان و بازجویی امنیت در اینترنت انظباط و امنیت مقدمه سرمایه …

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
اخبار زندان
اطلاعیه شماره یک: در تدارک نهمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

هنگامه‌ی غریبی است این روزها، خشم و امید موج می‌زند و خون بر سنگفرش خیابانها دلمه می‌بندد و زندانها انباشته است از جوانان، معلمان ، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران و زنان ، و زنان و زنان که آزادی، برابری و نان را فریاد می‌زنند، که“ژن، ژیان ،ئازادی“ را فریاد می‌زنند.ـفریادی …

اطلاعیه
فراخوان به «هم‌اندیشی چپ»ـ

فراخوان به «هم‌اندیشی چپ»ـ ما، جمعی از کنش‌گران چپ، سوسیالیست و کمونیست از گرایش‌های نظری و نسل‌های مختلف جنبش، مستقل از جریان‌هایی که به آن‌ها وابستگی داشته‌ایم یا داریم، گرد هم آمده‌ایم تا در این مقطع حساس از اعتراض‌های مردمی و به ویژه مبارزات کارگران و زحمت‌کشان و مردم فرودست …

%d Bloggern gefällt das: