هم‌اندیشی چپ: کارگران و انقلاب در شرایط کنونی – بخش دوم: طبقه کارگر و رابطه آن با سایر جنبش‌ها

هم‌اندیشی چپ: کارگران و انقلاب در شرایط کنونی - بخش دوم: طبقه کارگر و رابطه آن با سایر جنبش‌ها
مصاحبه

کارگران و انقلاب در شرایط کنونی
با شرکت محمد صفوی، مجید تمجیدی
گرداننده همایون ایوانی
بخش دوم: طبقه کارگر و رابطه آن با سایر جنبش‌های طبقاتی، اجتماعی و هویتی

ـ * رابطه و تاثیر متقابل جنبش کارگری با سایر جنبش‌های طبقاتی، اجتماعی و هویتی در ایران را چگونه می‌بینید؟

ـ * جنبش‌های مختلف چه تاثیری در به وجود آوردن فضا و خیزش کنونی داشته‌اند؟

ـ * از نظر شما، خیزش کنونی چه خاستگاه و جایگاه طبقاتی را بازتاب می دهد؟ حرکت قشر طبقه متوسط علیه سیستم حاکم هست؟ یا ترکیب طبقاتی و بافت اجتماعی گسترده‌تری را شامل می‌شود؟

ـ * آیا در تعاریف و مرزبندی جنبش‌ها بیشتر توجه ما بایستی به مفهوم جامعه‌شناسانه طبقات و اقشار باشد – مثلا تاکید و تفکیک طبقه کارگر با لایه‌های مختلف خرده‌بورژوازی (مثلا کارمندان، دهقانان و…)، یا دیدن آن‌ها را در افقی وسیع‌تر و در پهنه مبارزه طبقاتی عمومی که معمولا با اشاراتی مانند اردوی کار و زحمت، فرودستان، انبوه خلق و یا نظایر آن که به خصیصه عمومی ضدسرمایه‌دارانه نیروهای اجتماعی و اهداف مبارزه سیاسی مشترکشان توجه دارد؟

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

گفت‌وگوی همایون ایوانی با تلویزیون حزب کمونیست
رسانه آلترناتیو
در تدارک نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی _ گفت‌وگوی همایون ایوانی

همایون ایوانی در هشت دوره گردهمایی به عنوان یکی از اعضای کمیته برگزاری حضور داشته است. او و چند تن دیگر از اعضای کمیته برگزاری را می‌توان «آرشیو» گردهمایی از آغاز تا کنون دانست. ایوانی در دادگاه حمید نوری هم به عنوان یکی از شاهدانی که از زندان‌های جمهوری اسلامی …

رادیو دادخواهی: پخش زنده
اطلاعیه
رادیو دادخواهی: پخش زنده – جمعه ۸ سپتامبر ۲۰۲۳

رادیو دادخواهی: پخش زنده جمعه ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱ و سی دقیقه به وقت ایران و یا ۲۰ به وقت اروپای مرکزی دومین پخش زنده رادیو دادخواهی، در روز جمعه ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱ و سی دقیقه به وقت ایران و یا ۲۰ به وقت اروپای مرکزی اجرا …

%d Bloggern gefällt das: