نحوه ساخت جليقه ضد گلوله

Uncategorized


-جلیقه مقاومت به وزن دو کیلو و هشتصد گرم و 800/2 مقاوم دربرابر گلوله رایفل کالیبر7/9
-ساخت سریع و آسان

٥٠٧ میلیمتر (چنانچه به ورق نازک x مراحل ساخت : ۱ .برش کارتن چندلایه با ابعاد درتصویر) ٤١٨

:مراحل ساخت

یک: برسش کارتن چند لایه با ابعاد در تصویر 418 در 507 میلیمتر )چنانچه به ورق نازک فایبر گلای یا الیاف کربن دسترسی دارید ، بهتر است. همانطور که در تصویر می بینید هر قسمت به اندازه ی کاغذ 4آ هست. اما دقت کنید یک تکه برش بزنید و نه جدا حدا.


روی سطح آن راباچسبهای قوی مایع چسب ساختمانی یا دوقلو کاملا پوشش دهید. خطوط
نشاندهنده چسب مایع هستند

دو: ورق آهن با ابعاد تصویر تهیه کنید 297 در 180 میلیمتر. به ضخامت آن دقت کمید (سه میلیمتر). ورقها را مشابه تصویر روی سطح چسب خورده قرار دهید و درز آنها را مطابق شکل با چسب پهن مشکی بپوشانید و رویی سطح را با چسب مایع بپوشانید (چسب قویتر کیفیت جلیقه ی بهتر)

سوم: سه قطعه سرامیک با ابعاد تصویر تهیه کنید 120 در 297 میلیمتر. .(به ضخامت آن دقت کنید ) شش
میلیمتر(. این ضخامت تا ۱۰ میلیمتر هم میتواند باشد. قطعات سرامیک را مشابه تصویر روی سطح
چسب خورده بچسبانید. با نوارچسب پهن روی درزهای سرامیکها را بپوشانید. روی سطح را دوباره با
چسب مایع بپوشانید


٤ -چندین لایه چسب پهن دور تا دور پشت و رو بپیچید. پشت سطح را هم با چسب مایع بپوشانید
که هردوطرف آغشته شود. تکه پارچه ای ترجیحا تیره با ابعاد شکل برش بزنید که هر دوطرف را
پوشش دهد. آنرا روی سطح چسب خورده بچسبانید

٥ -جلیقه آماده است، چند وزنه سنگین بمدت یکی دو روز روی آن قراردهید که لایه ها کامل
بچسبند؛ دوعدد از آنرا بسازید که پشت شما رو هم بپوشاند.
٨ هر طرف هشت کیلو و دویست گرم
که هر دورو ۵ کیلو و ۶۰۰ گرم وزن به شما
اضافه خواهد کرد.
٦ -دراین مرحله پوششی پارچه ای مانند
کیسه بدوزید که با دوخت گیره های شبیه
کوله پشتی بتوانید به تن کنید .مهم است
که طوری دوخته شودکه بتوان به سرعت باز
کرد اگر لازم شد، مزاحم دویدنتان نشود

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

نسان، شکنجه، و ناهماهنگی مابین دو معرفت – دکتر نورایمان قهاری
Uncategorized
انسان، شکنجه، و ناهماهنگی مابین دو معرفت – دکتر نورایمان قهاری

نوشته ای که پیش رو دارید تلاشی است در بررسی برخی از ساختارهای روانی که در به شکست کشاندن زندانی در شرایط  زندان و شکنجه، نقش بازی می کنند. موضوع این مقاله زندانیان سیاسی ای هستند که به اشکال و درجات متفاوت، به طور مقطعی یا کامل، در زندان از …

ایران
جنبش نوین مردم ایران و مسئلهٔ پرچم، هوشنگ دیناروند

در میان پرچم های سه رنگ دوران سلطنت، شمشیری به دست شیر داده شده است که نمادِ همان ذوالفقارِی ست که در دستِ علی، امام اول شیعیان خون هزاران انسانِ بی گناه را ریخته است، تا اسلام پای برجا بماند و آبرویش حفظ شود. این قدرت مطلق که نمادِ آن در میان پرچم دوران سلطنتی نقش بسته، نشانی دینی ست که سلطنت مطلقهٔ شاهی را نیز به سود شاه که «ظل الله» است، به خوبی توجیه می‌کند. در پرچم دوران استبداد و کشتار جمهوری اسلامی نیز، شمشیر و ذوالفقار به صورتِ «لااله الا الله»، یعنی به شکل و شمایلِ همان خرچنگ اسلامی درآمده است که بر هست و نیست انسان ایرانی چنگ انداخته و در طول این چهل و چند سال با کشتارهای بی رحمانه و بی بدیل در تاریخ ایران، حاکمیت ولایت مطلقهٔ آخوند را تأمین و تضمین کرده است.

فراخوان کارگروه هنری نهمین سمینار سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
ایران
فراخوان کارگروه هنری نهمین سمینار سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

فراخوان کارگروه هنری نهمین سمینار سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران خیزش انقلابی زن،زندگی،آزادی موید حرکت اجتماعی است که ریشه‌های آن را تا سالها پیش از ظهور آن و در چندین دهه خفقان و تبعیض می‌توان جستجو کرد… جنبشی که نه تنها در ساحت سیاسی و اجتماعی بلکه در …

%d Bloggern gefällt das: