درگذشت صغری شرف‌الدین مادر پروین و مریم محمدی

اخبار زندان

پیام بیدارزنی به مناسبت درگذشت صغری شرف‌الدین مادر پروین و مریم محمدی

این روزها ما مادر دو نفر از همراهان‌مان را از دست دادیم و در غم از دست دادن ایشان همراه با فرزندانشان به سوگ نشسته‌ایم.

صغری شرف‌الدین در دهه ۶۰ قریب به ۱۰ سال مقابل زندان‌های جمهوری اسلامی، پیگیر وضعیت فرزندش بود. وی در این مدت از پیگیری و کمک به مابقی زندانیان نیز دریغ نمی‌کرد.

هم اکنون نیز دخترش «مریم محمدی» از اعضای انجمن «ندای زنان ایران» در زندان به سر می‌برد و از آخرین دیدار با مادر نیز محروم بوده است.

زندگی پررنج صغری شرف‌الدین، تکرار زندگی مادران زیادی در این سرزمین است و این وضعیت پردرد کماکان با مادران دیگر ادامه پیدا می‌کند.

ما ضمن تسلیت به مریم و «پروین محمدی» و ابراز همدردی با ایشان، امیدواریم که با تحقق آزادی و عدالت، گوشه‌ای از رنج این مادران نیز جبران شود.

@bidarzani

https://ur-pk.facebook.com/radiofarhang.nu/videos/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1/329157494634054/

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

رسانه آلترناتیو
کاشفان فروتن عشق: زندانیان سیاسی آزاد باید گردند

زینب_جلالیان وارد هفدهمین سال از حبس بدون مرخصی شد. فروغ تقی پور به ۱۵ سال حبس محکوم شد. مرضیه_فارسی به ۱۵سال حبس محکوم شد. شهدخت_خانجانی به ۱۱ سال حبس محکوم شد. وریشه مرادی و پخشان عزیزی تحت شکنجه و بازجویی‌های بی‌وقفه قرار دارند و بیم آن می‌رود احکام بسیار سنگینی …

Brian Stauffer for Human Rights Watch
تاریخ معاصر
دادخواهی رهایی‌بخش و زندان‌های شاهنشاهی / همایون ایوانی

تلاش‌ها برای پاسخ به درازدستی‌ها، پرخاشگری‌ها و چنگ‌و‌دندان نشان دادن‌های ساواکی‌ها و شاه‌اللهی‌ها، بخت‌ها و کرانه‌های نوینی را در دوره‌ی کنونی به جنبش دادخواهی ارزانی داشته است. این، اما، فقط یک امکان پیشرفت و گسترش جنبش دادخواهی است که با شکیبایی و پیگیریِ همیشگی می‌تواند آرام‌آرام به بار بنشیند. همکاری در جنبش فرانسلی دادخواهی از حکومت پیشین تا تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، زمینه‌ای واقعی برای فایق آمدن بر گسست تجربی نسل‌های مختلف سرکوب‌شدگان و ستم‌دیدگان را فراهم می‌آورد. «درد مشترک»، لاجرم منتهی به همدلی و اهداف مشترک نمی‌شود، باید برای دست‌یابی به اهداف مشترک، آگاهانه وارد تبادل‌نظر و گفتگو با یکدیگر شد. مطمئناً سال‌ها نداشتن گفتگوی کافی، روشن و سیستماتیک در میان مبارزین و کنشگران، موجبی برای پیش‌داوری‌ها و انگاشته‌های کلیشه‌ای برخی از افراد و یا جمع‌ها خواهد بود.

خبر
زندانی سیاسی آزاد باید گردد. اعدام و شکنجه ملغی باید گردد.

گزارش مبارزه برای آزادی ـ ۶۷ (۲)‏ ‏‏۲۶ بهمن ۱۴۰۲ – ۱۵ فوریه ‌۲۰۲۴‏ در این شماره: برخی خبرها‌ی فساد و غارت‌گری ‏نهادینه‌ی رژیم ‏ کارگران و حوادث کاری؛ حقوق و دستمزد؛ فقر، تورم احضارها؛ اخراج‌ها و محرومیت‌ها نقض آزادی بیان؛ زنان و کودکان نقض حق بهداشت،‌‌ آموزش، محیط زیست …

%d Bloggern gefällt das: