درگذشت صغری شرف‌الدین مادر پروین و مریم محمدی

اخبار زندان

پیام بیدارزنی به مناسبت درگذشت صغری شرف‌الدین مادر پروین و مریم محمدی

این روزها ما مادر دو نفر از همراهان‌مان را از دست دادیم و در غم از دست دادن ایشان همراه با فرزندانشان به سوگ نشسته‌ایم.

صغری شرف‌الدین در دهه ۶۰ قریب به ۱۰ سال مقابل زندان‌های جمهوری اسلامی، پیگیر وضعیت فرزندش بود. وی در این مدت از پیگیری و کمک به مابقی زندانیان نیز دریغ نمی‌کرد.

هم اکنون نیز دخترش «مریم محمدی» از اعضای انجمن «ندای زنان ایران» در زندان به سر می‌برد و از آخرین دیدار با مادر نیز محروم بوده است.

زندگی پررنج صغری شرف‌الدین، تکرار زندگی مادران زیادی در این سرزمین است و این وضعیت پردرد کماکان با مادران دیگر ادامه پیدا می‌کند.

ما ضمن تسلیت به مریم و «پروین محمدی» و ابراز همدردی با ایشان، امیدواریم که با تحقق آزادی و عدالت، گوشه‌ای از رنج این مادران نیز جبران شود.

@bidarzani

https://ur-pk.facebook.com/radiofarhang.nu/videos/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1/329157494634054/

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

خاطرات زندان
پژاره حیدری از خاطرات کودکی خود در آن سالهای سکوت و جنبش دادخواهی سخن می گوید

گفتگوی رادیو آوای زن در سیدنی با پژاره حیدری، از سخنگویان #نهمین #گردهمایی سراسری درباره جنبش دادخواهی و #نهمین #گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران،ـ ۲۹ سپتامبر تا اول اکتبر ۲۰۲۳، برلین قیام علیهاعدام نه به اعدام خاوران حافظه تاریخی زندانی سیاسی آزادبایدگردد ژن ژیان ئازادی سرنگون بادجمهوری_اسلامی

رادیو دادخواهی: پخش زنده
اطلاعیه
رادیو دادخواهی: پخش زنده – جمعه ۸ سپتامبر ۲۰۲۳

رادیو دادخواهی: پخش زنده جمعه ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱ و سی دقیقه به وقت ایران و یا ۲۰ به وقت اروپای مرکزی دومین پخش زنده رادیو دادخواهی، در روز جمعه ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱ و سی دقیقه به وقت ایران و یا ۲۰ به وقت اروپای مرکزی اجرا …

%d Bloggern gefällt das: